Verkoopprocedure

Verkoopprocedure van Plan De Weide in Zwaagdijk-Oost

Start inschrijving:  15 juli 2021 om 17.00 uur

Sluiting inschrijving:
  22 juli 2021 om 23.59 uur.

Bekendmaking uitslag : Wij streven er naar om iedereen uiterlijk op 23 juli 2021 te informeren over de uitslag.

 • Middels het invullen van het inschrijfformulier kunt u uw voorkeuren kenbaar maken.

 • Wij raden aan om meerdere voorkeuren aan te geven, van woningtypen waarin u daadwerkelijk interesse heeft.

 • De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  Uitsluitend de op de inschrijving vermelde aanvrager(s) komen voor de voorkeur(en) in aanmerking.

 • Meerwaarde Projecten B.V. is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van het inschrijfformulier.
  Ook houdt Meerwaarde Projecten B.V. te allen tijde het recht om af te wijken van de procedure.

 • Nadat we uw inschrijfformulier hebben ontvangen, krijgt u  van ons direct een ontvangstbevestiging per email dat u bent ingeschreven.
  Let er dus goed op, dat u een ontvangstbevestiging van ons krijgt.
  Controleer ook de map ongewenste e-mail  ( ook wel spam genoemd ) van uw e-mailprogramma.

 • Na afloop van de inschrijftermijn worden de woningen door Meerwaarde Projecten B.V. toegewezen.
  Uitgangspunt voor deze toewijzing is dat er naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers wordt gestreefd.

 • ‘Zwaagdijkers’ krijgen voorrang bij de toewijzing van de 4 rijwoningen (bouwnummers 4, 5, 8 en 9).
  Onder een ‘Zwaagdijker’ wordt verstaan degene die kan aantonen dat hij of zij op 10.07.2021 woonachtig is in Zwaagdijk-Oost,
  ofwel degene die kan aantonen dat hij of zij in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar ingezetene is geweest van Zwaagdijk-Oost.
  Na toewijzing dient een kandidaat een uittreksel Basisregistratie Personen, danwel een uittreksel Vorige Woonadressen te kunnen overleggen.  
  Indien blijkt dat een kandidaat heeft gefraudeerd met het opgeven van de woonplaats wordt deze uitgesloten van deelname.

 • Op de rijwoningen (bouwnummers 4, 5, 8 en 9) is een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht van 5 jaar van toepassing.
  Hiervoor wordt een boeteclausule overeengekomen. 

 • U zult telefonisch en/of per e-mail door Meerwaarde Projecten B.V. op de hoogte worden gesteld van de uitslag van de toewijzing.

 • Indien u geen bouwnummer toegewezen heeft gekregen, dan wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst.

 • Inschrijven is geheel vrijblijvend.
  Zowel de inschrijver als verkoper verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan.
  Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend, totdat door alle partijen de koop-aannemingsovereenkomst is ondertekend.

 • Het verdere verloop van de verkoopprocedure wordt nader gecommuniceerd als u een bouwnummer toegewezen heeft gekregen.